Skip to content

Personuppgifter

Senast uppdaterad: 2023-12-27

Vi är engagerade i att skydda din integritet och följer de lagar och regler som gäller för behandling av personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (GDPR).

1. Ansvarig för behandlingen av personuppgifter

INFTO Digital Solutions AB Röe Gård 102 454 94 Brastad, Sverige
[email protected]

2. Syfte med behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
För att tillhandahålla och underhålla våra tjänster. För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.För att förbättra och anpassa våra tjänster.För marknadsföringsändamål, om du har gett ditt samtycke.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter:

– Namn
– Kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer)
– Demografisk information
– Transaktionsinformation
– Användarinformation (t.ex. inloggningsdata)

4. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder: För att uppfylla våra avtalsåtaganden gentemot dig. För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Med ditt samtycke. För legitima intressen, förutsatt att dessa inte övervägas av dina intressen och rättigheter.

5. Datadelning och överföring av personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter i enlighet med gällande lagar och regler. Överföringar till tredje länder kommer att ske i enlighet med GDPR:s krav.

6. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten och konfidentialiteten för dina personuppgifter.

7. Dina rättigheter enligt GDPR

Du har rätt att:

– Begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter.
– Återkalla ditt samtycke när som helst.
– Begära radering av dina personuppgifter.
– Invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
– Begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
– Utöva rätten till dataportabilitet.

8. Kontaktinformation för dataskyddsfrågor

Om du har frågor eller funderingar angående vår personuppgiftspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige på [email protected].