Skip to content

Innehåll

Digital marknadsföring för nybörjare: en snabbguide för 2024!

Innan vi ska börja med vår snabbguide för nybörjare i digital marknadsföring är det viktigt att känna till vissa koncept. Första delen av detta blogginlägg består därför av väldigt grundläggande saker. Känner du att du redan har koll på det grundläggande kan du skippa till delen då jag skriver om hur du kan implementera digital marknadsföring i ditt bolag som nybörjare. Nedan finner du även mer avancerade metoder och var du kan lära dig mer.

Digital marknadsföring är helt klart en nödvändig komponent i dagens affärsvärld och har varit under en längre period nu, utan den lär du hamna på efterkälken men det visste du redan säkert. Om man ska skriva det på ren svenska innebär det att använda digitala kanaler och strategier för att synas framför dina potentiella kunder, att locka intresse och i slutändan sälja din produkt eller tjänst. Kraften med digital marknadsföring är att du inte bara kan synas framför mycket mer människor än du tidigare kunnat (redan en bonus). Du kan dessutom rikta din marknadsföring till folk som troligen har större chans att köpa din produkt. Detta genom att använda sig av olika metoder och verktyg såsom sociala medier, sökmotoroptimering (SEO), content marketing och e-postmarknadsföring för att nå ut till en bredare och mer specifik publik.

Denna bloggpost kommer att ge dig en introduktion till alla grundläggande aspekter av digital marknadsföring. Du kommer att lära dig hur du kan marknadsföra ditt företag online på ett effektivt sätt och nå ut till rätt målgrupp. Oavsett om du är nybörjare inom digital marknadsföring eller om du redan har viss kunskap, kommer denna bloggpost att hjälpa dig att förstå de viktigaste principerna och strategierna för att lyckas inom den digitala marknadsföringsvärlden!

Varför är digital marknadsföring viktigt?

Vikten av Digital marknadsföring kanske du redan förstår men det kan vara värt att gå igenom den ändå. Nedan har du fyra snabba på varför det är så viktigt.

1. Ökad räckvidd: Genom att använda digitala kanaler kan företag nå potentiella kunder över hela världen. Det ger möjlighet att bli synlig för en större publik och därför öka företagets räckvidd och exponering på marknaden. Fler kunder = mer pengar, enkel matte.

2. Mätbara resultat: En av de främsta fördelarna med digital marknadsföring är att det ger möjlighet att mäta resultat på ett mer exakt och detaljerat sätt. Genom att använda verktyg som Google Analytics kan företag mäta och analysera sina kampanjer i realtid och fatta datadrivna beslut för att förbättra sin marknadsföringsstrategi.

3. Kostnadseffektivitet: Digital marknadsföring är ofta mer kostnadseffektivt jämfört med traditionell marknadsföring. Företag kan anpassa sina kampanjer och optimera sin budget för att nå sina målgrupper utan att behöva investera stora summor pengar i en mycket bredare och mer generell marknadsföringskampanj. Därför tar även företaget mindre risk!

4. Interaktion och engagemang: Digital marknadsföring möjliggör en direkt och ömsesidig kommunikation mellan företag och kunder. Genom sociala medier, e-postmarknadsföring och andra kanaler kan företag engagera och interagera med sin publik på ett mer personligt sätt, bygga starka relationer och öka kundlojaliteten. Det är dock viktigt att tänka på att det ska kännas som en person på andra ändan. Det är lätt att synas framför miljontals människor i dagsläget, men kan du tala till dem och nå fram rätt budskap?

Graf och statistik för marknadsföring

Viktiga termer att kunna inom digital marknadsföring

För att kunna navigera inom området digital marknadsföring är det viktigt att förstå vissa grundläggande termer. Här är de 10 viktigaste termerna inom digital marknadsföring som kan hjälpa dig på vägen att bli en digital marknadsförare:

 • A/B-testning är en metod som används för att jämföra två versioner av en webbplats, vanligtvis med variationer i bilder, rubriker eller andra element. Det är viktigt att bara testa en faktor i taget för att hitta den mest effektiva metoden.
 • Ads Manager är ett verktyg på olika sociala plattformar som används för att skapa annonser.
 • Bounce-rate eller avvisningsfrekvensen är den procentuella andelen besökare som går in på en sida och sedan lämnar den utan någon interaktion.
 • Räckvidd – antalet personer som fått upp innehållet på sin skärm.
 • Sessions – antalet besökare till hemsidan i Google Analytics.
 • Call to action – Besökarna uppmuntras att engagera sig genom att vidta åtgärder, t.ex. klicka på knappar eller fylla i formulär. Det kan handla om att dela ett inlägg, ladda ner en guide eller prenumerera på ett nyhetsbrev.
 • CRM står för Customer Relationship Management. Det är ett system som är utformat för att spåra och förbättra kundrelationer. Hubspot är ett välkänt CRM-system.
 • CPC står för cost per click och avser den genomsnittliga kostnaden för ett klick.
 • CPM är en förkortning för cost per mille, vilket är den avgift som annonsörerna tar ut för varje tusen visningar.
 • CPA står för cost per action och syftar på den kostnad som är förknippad med varje konvertering.
 • CPL står för cost per lead, där annonsören betalar en viss summa för varje lead som genereras.
 • CTR står för click-through rate och avser förhållandet mellan antalet användare som klickar på en specifik länk och det totala antalet användare som tittar på en sida, ett e-postmeddelande eller en annons. Kostnad per konvertering kan översättas till kostnad per konvertering.
 • ROI står för return on investment, vilket är en metod som används för att mäta avkastningen på investeringar.
 • En cookie är en datafil som en webbserver begär ska lagras på en besökares dator för att förbättra surfupplevelsen.
 • Med exponering avses det totala antalet gånger som innehållet visas på skärmar, oavsett antalet unika individer.
 • Inbound marketing är en effektiv strategi för att samla in leads, etablera och vårda kundrelationer och öka försäljningen.
 • Med konvertering menas att en besökare utför en önskad uppgift för ett företag, t.ex. gör ett köp eller prenumererar på ett nyhetsbrev.
 • Sökordsanalys innebär att man fastställer relevansen och volymen för ett ord som är viktigt för ett företags produkt eller tjänst. Två verktyg som kan användas för detta ändamål är Ubersuggest och Google Trends.
 • Facebook Business Manager är ett kostnadsfritt verktyg som ger företag en omfattande plattform för att hantera sina reklamkonton, sidor och personal som är kopplade till deras Facebook-konto.
 • Google Analytics är ett statistikverktyg som är gratis och som används för webbplatser.
 • Google Ads är betalda annonser som visas på Googles sökmotor.
 • Google Search Console är ett kostnadsfritt verktyg som gör det möjligt för användare att bedöma hur deras webbplats presterar i Googles sökresultat.
 • Google My Business är Googles plattform där du lägger in ditt företags info. Du kanske har sett att butiker, restauranger och gym finns på Google Maps? De har använt sig av Google My Business för att göra detta.

 Vill du lära dig ännu fler termer kan du göra det genom att klicka -> här.

Nya möjligheter med digital marknadsföring

Digital marknadsföring har revolutionerat sättet företag når ut till sin målgrupp och marknadsför sina produkter och tjänster. Det skiljer sig från traditionell marknadsföring genom att det utnyttjar digital teknik och internet för att nå en bredare publik på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Genom digital marknadsföring har företag möjlighet att kommunicera med sina kunder i realtid, samla in och analysera data för att fatta strategiska beslut och skapa engagerande marknadsföringskampanjer.

Traditionell marknadsföring, å andra sidan, omfattar metoder som tryckannonser, radio- och tv-reklam, direktreklam och mässor. Den första tryckta annonsen gjordes faktiskt i Frankrike på 1800- talet och du kan läsa en intressant artikel om detta här. Medan den traditionella marknadsföringen kan vara effektiv i vissa fall, har digital marknadsföring tydliga fördelar. Det ger företag möjlighet att nå en global publik utan geografiska begränsningar och kan anpassas efter individuella målgrupper för att skapa personliga och relevanta upplevelser. Dessutom är digital marknadsföring mer kostnadseffektivt än traditionell marknadsföring eftersom det finns inga tryckkostnader.

Det bästa är att digital marknadsföring kan kombineras med traditionell marknadsföring för att maximera resultatet. Genom att integrera offline och online strategier kan företag skapa en samordnad marknadsföringsstrategi för att nå ut till fler potentiella kunder. Ett exempel kan vara att ha en platsbaserad reklamkampanj i fysiska butiker och samtidigt köra annonser på sociala medieplattformar för att öka exponeringen och engagemanget.

pilar som pekar uppåt reflekterar en uppåtgående marknadstrend

Digital marknadsföring är idag en  del av alla företags framgång. Att kunna behärska grundprinciperna för digital marknadsföring ger företagare och marknadsförare en unik fördel i den digitala eran vi lever i och utan den hamnar man enkelt på efterkälken. Genom att förstå de grundläggande principerna kan du maximera din företagstrafik, förbättra din kundanslutning och öka din online-närvaro.

Oavsett om du är nybörjare inom digital marknadsföring eller redan har viss kunskap inom området, kommer denna artikel att ge dig de nödvändiga verktygen för att lyckas online. Genom att behärska dessa grundprinciper kommer du att kunna nå ut till en bredare publik, öka din försäljning och stärka din online-närvaro.

Så häng med när vi utforskar grunderna för digital marknadsföring och hjälper dig att ta ditt företag till nästa nivå inom den digitala världen.

Content Marketing

Content Marketing, eller innehållsmarknadsföring på svenska, är en strategi inom digital marknadsföring som syftar till att skapa och distribuera värdefullt och relevant innehåll för att locka och engagera en specifik målgrupp. Målet med content marketing är att skapa förtroende, bygga varumärkesmedvetenhet och driva lönsamhet genom att förse målgruppen med värdefulla och relevanta information. Genom att använda olika typer av content, såsom bloggartiklar, videor, infografik och webinars, kan företag positionera sig själva som auktoriteter inom sin nisch och erbjuda lösningar på målgruppens behov och problem. Content marketing är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till och interagera med potentiella kunder, och det kan vara avgörande för att framgångsrikt marknadsföra ett företag eller en produkt online.

Search Engine Optimization (SEO)

Sökmotoroptimering (SEO) är en av de viktigaste delarna av digital marknadsföring och innebär att optimera en webbplats för att få högre placeringar i sökmotorernas organiska (icke-betalda) resultat. Genom att använda olika tekniker och strategier strävar man efter att göra webbplatsen mer synlig och relevant för sökmotorns algoritmer. Vi har en artikel på vår hemsida där du kan lära dig mer om SEO och hur du kan implementera den själv.

Genom att optimera webbplatsens innehåll, struktur och länkar kan man öka dess trovärdighet och auktoritet i sökmotorernas ögon. En väl optimerad webbplats har större chans att synas på första sidan av sökresultaten, vilket är viktigt då majoriteten av användarna bara tittar på de första resultaten. De allra flesta (över 28%) av sökarna klickar på den första länken i sökmotorer och att få en plats bland top 5 kan vara skillnaden mellan en lönsam verksamhet och en icke lönsam verksamhet!

Genom att använda rätt sökord och fraser i webbplatsens innehåll och meta-taggar kan man sikta in sig på specifika målgrupper och öka chansen att dessa hittar webbplatsen. Dessutom kan man genom att skapa relevanta och användbara innehållsrika artiklar och blogginlägg locka fler besökare och bygga upp en stark online-närvaro (precis som denna artikel!).

Sökmotoroptimering är en kontinuerlig process och kräver noggrann analys och optimering för att hålla sig i toppform. Genom att följa de senaste trenderna och riktlinjerna från sökmotorerna kan man fortsätta att förbättra webbplatsens synlighet och därmed öka trafiken och konverteringarna.

På bilden nedan ser du statistiken och skillnaden mellan den första länken i en sökmotor och länken på plats nummer 10.

Click through rate statistik på googles sökmotor

Sociala Medier Marknadsföring

Sociala medier marknadsföring är en form av digital marknadsföring där företag använder sociala medieplattformar för att nå ut till och skapa mer förtroende med sin målgrupp. Genom att skapa och dela relevant, engagerande och personligt innehåll på sociala medier kan företag öka medvetenheten om sitt varumärke, locka nya kunder och bygga lojalitet bland befintliga kunder. Några experter på detta inkluderar Nike och Apple.

Genom att använda sociala medieplattformar som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn kan företag nå en bredare publik och kommunicera på ett mer personligt och informellt sätt. Denna typ av marknadsföring ger också företag möjligheten att lyssna och engagera sig i kundens feedback och förväntningar, vilket ger värdefull insikt för att förbättra eller ändra produkter och tjänster. Det är även viktigt att förstå att all kritik du som digital marknadsförare får på sociala medier inte nödvändigt vist är sant då en minoritet av dina kunder bryr sig tillräckligt mycket om ditt brand för att kommentera och komma med förslag etc.

För att lyckas med sociala medier marknadsföring är det viktigt att förstå sin målgrupp och vad de förväntar sig av företaget. Dessutom kan man använda data från plattformar som Facebook och Instagram för att mäta och optimera marknadsföringskampanjer, vilket gör det möjligt att nå mer effektiva resultat.

Google Analytics & Statistik

Google Analytics är ett kraftfullt verktyg som ger dig enorm kontroll över dina hemsidor och appar. Det används inom digital marknadsföring för att samla in och analysera statistik. Med hjälp av Google Analytics kan du få insikter om hur många besökare som kommer till din hemsida, var de kommer ifrån, vilka sidor de besöker, hur lång tid de stannar på varje sida och mycket mer.

Statistik är en metod för att samla in, analysera och tolka data för att få insikter och ta informerade beslut. Inom digital marknadsföring är statistik avgörande för att mäta effektiviteten av olika marknadsföringsaktiviteter och optimera resultat.

Genom att använda Google Analytics och statistik får du en tydligare bild av vad som fungerar och vad som inte fungerar inom din digitala marknadsföring, vilket ger dig möjlighet att göra informerade beslut och optimera din strategi för att nå dina mål.

Annonsering & Reklam

Annonsering och reklam är två termer som ofta slängs runt inom industrin. Online annonsering syftar till att marknadsföra och främja produkter eller tjänster genom att publicera reklammeddelanden i olika sociala medier, sökmotorer och populära hemsidor. Målet med annonsering är som allt annat att nå en bredare publik och öka medvetenheten om varumärket eller produkten.

Reklam å andra sidan handlar om att skapa och kommunicera ett budskap för att marknadsföra ett företag, en produkt eller en tjänst till en specifik målgrupp. Reklam kan implementeras genom olika kanaler som TV, radio, tidningar, utomhusannonsering. Reklam fokuserar på att skapa intresse och övertygelse hos konsumenterna och för att påverka dem att agera, genom att nå in i kundens känslor och till slut få dem att agera på det annonsen syftar på.

Genom att använda både annonsering och reklam strategiskt kan företag nå ut till sin målgrupp på olika sätt och driva tillväxt och framgång för sina produkter eller tjänster. Det är viktigt att skapa attraktiva och relevanta annonser och reklammeddelanden för att fånga konsumenternas uppmärksamhet och generera önskad respons.

E-postmarknadsföring 

E-postmarknadsföring eller email marketing är en av de mest effektiv strategierna inom digital marknadsföring som innebär att skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post till potentiella eller befintliga kunder. Genom att använda e-post som ett kommunikationsverktyg kan företag nå en bredare publik och bygga långsiktiga relationer med sina kunder.

Anledningen till att e-postmarknadsföring fungerar så bra är att den är isolerad från distraktioner. När du går in på din inkorg ser du bara det som skickats till dig. Du ser ingen reklam, bilder på katter, videor med hög musik i bakgrunden eller liknande. Som företag har du alltså kundens fulla fokus om du lyckas få dem att öppna ditt e-mejl. Har du bra och personligt content kan det vara en av de absolut bästa och mest kostnadseffektiva sätten att få fler kunder. Ett grymt YouTube klipp om detta finner du om du klickar här.

En annan fördel med e-postmarknadsföring är att det ger företaget möjlighet att mäta resultat och spåra framgången av en kampanj, precis som andra digitala marknadsföringskampanjer. Genom att använda analysverktyg som erbjuds av till exempel mailchimp (ett mycket populärt e-post marknadsförings program) kan man se öppningsfrekvens, klickfrekvens och konverteringsfrekvens och därigenom göra nödvändiga anpassningar.

För att lyckas med e-postmarknadsföring behöver man bygga en kvalitativ e-postlista med personer som verkligen är intresserade av företagets produkter eller tjänster, detta kan ta lång tid men med rätt metoder som att erbjuda en gratis kurs online mot kundens mejl adress kan du snabbare öka din lista. Tänk på att skapa relevant och värdefullt innehåll i sina e-postmeddelanden för att engagera mottagarna och undvika att hamna i spamfiltret. Gör mejlet personligt eftersom att det är dem mejlen folk öppnar i sin inkorg.

E-post marknadsföring

 

Välkommen till vår korta guide för digital marknadsföring för nybörjare. Nu när du har läst en snabb genomgång av vad digital marknadsföring är, är det dags att ta nästa steg och själv implementera det du har lärt dig i ditt egna bolag.

För att komma igång behöver du förstå grunderna för digital marknadsföring och de olika grenarna inom detta område. Börja med att utforska sociala medier, e-postmarknadsföring, content marketing och sökmotoroptimering (SEO). Dessa är viktiga verktyg som kan hjälpa dig att nå ut till din målgrupp och öka din online-närvaro.

Att ha en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi är också avgörande för framgång. Identifiera dina kunder och deras behov, och utforma dina marknadsföringskampanjer baserat på detta. Använd Google Analytics för att få insikt i din webbplats trafik och resultatet av dina kampanjer.

När du har formulerat din strategi är det viktigt att kontinuerligt analysera och utvärdera dina framsteg. Håll ett öga på dina konkurrenter och prova olika metoder för att se vad som fungerar bäst för ditt företag.

Kom ihåg att digital marknadsföring är en ständigt föränderlig och utvecklande bransch, så fortsätt att lära dig och utforska nya metoder och verktyg. Med rätt kunskaper och verktyg kommer du att kunna ta din digitala marknadsföring till nästa nivå och få större framgång för ditt företag.

Fastställ mål och strategi för ditt företag eller varumärke

För en nybörjare inom digital marknadsföring är det ofta överväldigande att kunna fastställa en strategi för sitt företag. Men med rätt kunskaper och riktlinjer kan du skapa en framgångsrik digital marknadsföringsstrategi. Ett tips jag skulle vilja ge dig är att du “bara ska börja”. Många fastnar i ett kaninhål av information och det kan snabbt bli för mycket. Här är en steg-för-steg-plan som du kan börja med, det går alltid att ta bort och lägga till steg i framtiden:

1. Definiera dina mål: Till att börja med behöver du identifiera vad du vill uppnå genom din digitala marknadsföring. Vill du öka försäljningen, öka varumärkesmedvetenheten eller generera fler leads? Tydliga och mätbara mål är viktiga för att veta om du lyckas eller inte. Säljer du till exempel köksrenoverings tjänster som kräver att du åker till kunden, kollar på deras nuvarande kök och vad de vill ha för ändringar innan du kan sälja är det leads du vill generera.

2. Lär känna din målgrupp: Förstå vilka dina kunder är, vad de letar efter och vilka kanaler de använder. Detta kommer att hjälpa dig att anpassa din marknadsföring till deras behov och preferenser. Om du är nystartad eller inte känner din målgrupp särskilt väl kan du alltid kolla på vad dina konkurrenter gör. Forma din strategi efter vad dem gör men tillägg en personlig twist som visar varför kunden ska köpa av just dig.

3. Analysera konkurrensen: Studera dina konkurrenter för att se vad de gör bra och vad du kan lära från dem. Identifiera deras styrkor och svagheter för att utforma en differentierad strategi. Du kan söka upp dina konkurrenter på Google, Facebook, Instagram, TikTok med mera för att se hur de bär sig åt online. 

Pro tip: tjuvkika på dina konkurrenters annonser i Facebooks Ad Library. Här kan du se vad som funkar och inte funkar och även få inspiration till din egna digitala marknadsföring.

4. Välj de rätta kanalerna: Beroende på din målgrupp och mål, välj de digitala kanaler som är mest relevanta för ditt företag. Det kan vara sociala medier, sökmotoroptimering (SEO), email marketing eller andra. Ofta är det en kombination av alla digitala kanaler som genererar bäst resultat. Ser du att en kanal genererar mycket mer pengar än en annan kan du delegera mer av budgeten åt den kanalen.

5. Skapa relevant och engagerande innehåll: Kom ihåg att content är det allra viktigaste i en marknadsföringskampanj. Du kan ha världens bästa produkt men om du inte kan framföra budskapet eller fånga dina kunders uppmärksamhet är det hela lönlöst. Lägg stor fokus på detta moment och ta till hjälp av experter om så behövs. Du använder dig av content marketing för att leverera värdefullt innehåll till din målgrupp. Det kan vara bloggartiklar, videor, guider eller infografik. Se till att anpassa innehållet efter varje kanal för bästa effekt. Efter lanseringen av TikTok är det helt klart kortformats videor som fungerar bäst för digital marknadsföring just nu. Detta är dock generellt och vissa branscher fungerar sämre än andra, anpassa som sagt utefter målgrupp.

6. Mät och analysera resultaten: Du ska börja använda verktyg som Google Analytics, Facebook Ads Manager och TikTok Ads Manager för att mäta och analysera resultatet av din digitala marknadsföring. Detta ger dig insikt om vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Jag rekommenderar att du fördjupar dig i alla dessa tre kanaler på sidor som YouTube. Där finner du nybörjarkurser som hjälper dig steg för steg. Tänk på att inte kolla på allt för gammal information då dessa plattformer förändras ständigt.

Genom att följa denna steg-för-steg-plan kan nybörjare inom digital marknadsföring fastställa mål och strategi för sitt företag eller varumärke. Kom ihåg att vara kreativ, anpassa dig efter trender, och var inte rädd att prova nya saker.

strategi för digital marknadsföring

Genom att använda dig av mer avancerade metoder för din digitala marknadsföring kan du generera bättre resultat. Detta kräver dock att du investerar mycket tid och ibland pengar beroende på var du finner din information. Det kräver att du lär känna många olika plattformer och hur du navigerar och använder dem för att optimera resultat. Nedan finner du några ämnen du kan fördjupa dig i om du är intresserade av att lära dig mer!

1. Retargeting: Retargeting är en metod där du riktar annonser till personer som tidigare har besökt din webbplats. Det är ett kraftfullt sätt att påminna potentiella kunder om ditt varumärke och få dem att återvända. För att lära dig mer om retargeting kan du besöka Google Ads hjälpsida eller Facebook Blueprint.

2. Marketing automation: Marketing automation innebär att använda programvara för att automatisera uppgifter som tidigare krävde manuell hantering, såsom e-postmarknadsföring eller leadsföljning. Nästan allt går att automatisera nu för tiden med hjälp av program som Zapier. Du kan få in en lead från din Facebook kampanj som skickas till ditt CRM (customer relationship managment) som skickar ut ett automatiskt mail/sms/röstsamtal till kunden utan att du behöver göra något alls. Detta sparar enormt mycket tid, resurser och pengar!

3. Influencer marketing: Influencer marketing ger dig möjligheten att samarbeta med inflytelserika personer inom din bransch för att marknadsföra ditt varumärke eller produkter. Detta skapar en närmare relation och ger ditt varumärke mer auktoritet. För att lära dig mer om influencer marketing kan du besöka Influencer Marketing Hub eller Neil Patel’s blogg.

4. Advanced analytics: Genom att använda avancerade analytiska verktyg som Google Analytics kan du få djupgående insikter om dina användares beteenden och preferenser. Du kan använda denna information för att optimera din marknadsföringsstrategi och förbättra resultatet. För att lära dig mer om avancerade analyser kan du besöka Google Analytics hjälpsida.

Tack för att du tagit dig tiden att läsa detta blogginlägg! Jag hoppas att du fann informationen hjälpsam och att du lyckas med digital marknadsföring på egen hand!

Om du känner att du behöver hjälp med något som diskuterades i denna bloggpost och söker experthjälp finns vi alltid tillgängliga! Tveka inte på att kontakta oss.